Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Zgodnie z przewidywaniami synoptyków, na Opolszczyźnie przeżywamy właśnie uderzenie zimy. Miejscami prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Burmistrz Gminy Paczków przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości (przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości, stanowiących ich własność oraz usuwaniu sopli, nadmiaru śniegu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli – wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się jak również stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku. Osoba, która ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika oraz terenu posesji, zobowiązana będzie w razie wypadku na tym terenie do wypłacenia odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia osobie poszkodowanej.

W przypadku mieszkań komunalnych oraz lokali należących do zarządzanych przez ZUKiM wspólnot mieszkaniowych, o usuwanie śniegu należy zwracać się do Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych - tel. (77) 431 64 22.  

W kontekście powyższego, w trosce o ogólne bezpieczeństwo oraz Państwa komfort, zwracam się z uprzejmą prośbą o należyte utrzymanie stanu chodników i dachów w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli i innych zanieczyszczeń.

Po drogach regularnie krążą pługi, które na bieżąco odśnieżają trakty komunikacyjne w naszej gminie, oczyszczane są również chodniki i parkingi. W tym roku odśnieżanie dróg gminnych zlecono firmie Usługi Transportowe -Transport Towarowy pana Romana Szczotki.

Zgłoszenia o zawianych lub zasypanych ulicach zgłaszać można pod numerem tel. (77) 431 67 91 wew. 115.

Wersja XML