Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Paczków w miesiącu czerwcu bieżącego roku, złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

W ramach ogłoszonego przez Gminę naboru wpłynęło  4 wnioski spełniających wymagania określone przez WFOŚiGW w Opolu.

Łączna waga odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest wyniosła 7,46 Mg. Całkowity koszt przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwienia odpadów wyniósł 8 678,88 zł.

Dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosło 6 950,05 zł (80,08 % kosztów całkowitych zadania). Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Paczków.

Brak opisu obrazka

Wersja XML