Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi w Starym Paczkowie położonej na działkach 387/1, 487, 402

Dnia 5 listopada została podpisana umowa na remont drogi w Starym Paczkowie położonej na działkach 387/1, 487, 402. Przetarg wygrała firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. Z.o.o. z siedzibą w Wysokiej. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem 18 listopada a zakończenie robót ustala się na 29 listopada 2019r. Łączny koszt wykonania drogi wynosi 231 831,19zł z czego 70% to dofinansowanie przyznane przez Opolski Urząd Wojewódzki-Fundusz Dróg Samorządowych.

 

 

Wersja XML