Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy patronackiej przez Uniwersytet III Wieku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie objęła patronat nad Paczkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Porozumienie w tej sprawie podpisano 21 listopada 2019 r. w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. W imieniu Zarządu porozumienie podpisał pan Ryszard Czykiel – prezes PUTW.
Wydarzenie wspierali swoją obecnością: pana Artur Rolka – Burmistrz Gminy Paczków, pan Piotr Wach – Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, pan Piotr Bernat - Pełnomocnik Rektora PWSZ ds. współpracy z UTW, pan Mieczysław Fluder oraz pan Wojciech Kalfas - członkowie Rady Programowej PUTW.

Podczas uroczystości dr inż. Piotr Bernat wygłosił wykład nt. „Rola Uniwersytetu Trzeciego Wieku w środowisku lokalnym”, a piękną muzyczną oprawę zapewnił Zespół ECHO, działający przy OKiR w Paczkowie. Uniwersytety Trzeciego Wieku zyskują z każdym rokiem coraz większą popularność. To znakomita forma poznawania nowej wiedzy dla ludzi, którzy nie są już aktywni zawodowo, mają sporo wolnego czasu, zarazem nie chcą popaść w bezczynność.

Powołanie Paczkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ma na celu prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowanej do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

Tekst: Uniwersytet III Wieku

 

 

 

Wersja XML