Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficialne otwarcie drogi wojewódzkiej 382

Starania długo oczekiwanej inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej 382 od stacji benzynowej do mostu przy ulicy Moniuszki w końcu stała się faktem dzięki staraniom Samorządu Gminy Paczków i Radnych Sejmiku Województwa Opolskiego.

W oficjalnym odbiorze zmodernizowanej drogi uczestniczyli z ramienia inwestora Wicemarszałek Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza, Radni Sejmiku Wojewódzkiego Piotr Wach oraz Antoni Konopka,  a także Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Horaczuk wraz z pracownikami. Natomiast Wykonawcę reprezentował Paweł Gorecki przedstawiciel firmy BUDIMEX S.A.  oraz projektant  Marcin Solis z firmy MOSTOPOL Sp. z o.o.

W otwarciu drogi uczestniczył również gospodarz gminy pan Artur Rolka wraz z Zastępcą Burmistrza Sebastianem Kornasiem.

W ramach przebudowy wykonano:

•             Przebudowę drogi o dł. 1,6 km

•             budowę chodników (na terenie zabudowanym w całej miejscowości) – 1,3 km

•             budowę peronów autobusowych – 2 szt.

•             przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową – 3 szt.

•             przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych – 45 szt.

•             przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

•             budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym płyty integracyjne, kocie oczka, oświetlenie dedykowane

Bezpieczeństwo dla pieszych zapewniono poprzez zamontowanie barierek ochronnych w obrębie szkoły podstawowej oraz poprzez  oświetlenie przejść dla pieszych. Zamontowano również prędkościomierz świetlny.  W ramach bezpieczeństwa zamknięto także wyjazd z ulicy Wojska Polska na drogę wojewódzką.

Projekt „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 689 358,51 PLN. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  9 146 693,18 PLN, zaś dofinansowanie z Gminy Paczków wyniosło  100 000,00 PLN.

 

 

Wersja XML