Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody Dni HDK PCK w Paczkowie

Zarząd  Klubu  HDK PCK  przy „FAMAD” w Paczkowie zorganizował 26 listopada br. w  sali posiedzeń Urzędu Miasta w Paczkowie zebranie sprawozdawczo – wyborcze  honorowych dawców krwi. Zebranie było okazją do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych oraz zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: p. Artur Rolka – Burmistrz Gminy Paczków, p. Teresa Stopyra – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Otmuchowie, p. Robert Burzyński – Przewodniczący Okręgowej Rady HDK PCK w Opolu. Prezes Klubu HDK PCK przy „FAMAD” w Paczkowie Sławomir Wandzel złożył sprawozdanie z działalności za 2019 rok.  Poinformował, że członkowie klubu oddali za III kwartały ok. 43 l. krwi, brali udział w rejonowych i wojewódzkich zawodach sportowych.  Zorganizowane zostały 4 otwarte akcje poboru krwi, w których uczestniczyło 58 osób, zorganizowaliśmy II Rejonowe Zawody Klubów HDK PCK w Kręgle o Puchar Prezesa FAMAD-u, także 2 imprezy rekreacyjno-sportowe. P. Artur Rolka za wspieranie i pomoc przy krzewieniu idei czerwonokrzyskiej został odznaczony przez PCK Odznaką Honorową PCK IV st.  Za najpiękniejszy dar humanitarny - bezinteresowne oddawanie krwi PCK wydał odznakę  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II st. p. Jolancie Szwed - Sokołowskiej. Odznaczonym serdecznie gratulujemy! W trakcie spotkania został wybrany nowy zarząd klubu na lata 2019 – 2023.  Prezesem Klubu został Sławomir Wandzel, wiceprezesem – Robert Burzyński, skarbnik – Ryszard Wandzel, sekretarz – Wojciech Gołąb, członek – Franciszek Kupczak. Uhonorowano  podziękowaniami sprzymierzeńców Stowarzyszenia. Z programem artystycznym wystąpili uczniowie z paczkowskich szkół (PSP nr 2, PSP nr 3). Zebranym zostały wręczone laurki wykonane przez członków szkolnych kół PCK. Krwiodawcom dziękowano za  aktywność i zaangażowanie w bezinteresowną, szlachetną pomoc drugiemu człowiekowi, okazywaną z dobroci serca. Zarząd Klubu zaprasza wszystkich chętnych krwiodawców do wstąpienia w szeregi naszego klubu.

 

 

tekst: Klub HDK PCK przy FAMAD w Paczkowie

 

Wersja XML