Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I.Posiedzenie MOFUS kadencja 2019 - 2021

W sali posiedzeń UM w Paczkowie Burmistrz Pan Artur Rolka i Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Katarzyna Rolka gościli 27  listopada 2019 r. przedstawicieli samorządów uczniowskich i młodzieży Gminy Paczków. Ślubowanie złożyli w dniu 27.11 przedstawiciele młodzieży powołani do Młodzieżowego Forum Samorządowego Gminy Paczków, wybrani na kadencję 2019 – 2021.

"Działanie pociąga za sobą koszty i ryzyko, ale o wiele mniejsze niż te. które wiążą się z wygodą i biernością" - życzymy powodzenia i realizacji wielu działań dla dobra naszej społeczności nowym radnym i ich opiekunom:

Przewodniczący - Filip Krzysteczko (ZS w Paczkowie)

Zastępca Przewodniczącego – Maciej Miłkowski (PSP nr 2 w Paczkowie),

Sekretarz – Dawid Kloc (PSP nr 3 w Paczkowie).

Radni:

Lena Kalisz

Dominika Piznal

Amelia Rój

Aleksandra Czajkowska

Alicja Czajkowska

Karol Balbuza

Młodzi radni złożyli pierwsze propozycje uchwał i wnioski do planu pracy. Przed nimi dwa lata wytężonej pracy. Życzymy powodzenia.

 

tekst: Jolanta Kalisz

 

Burmistrz życzył nowo zaprzysiężonym Radnym MOFUS gminy Paczków sukcesów  w  osiągnięciu celów poprzez realizację inicjatyw dotyczących młodzieży mieszkającej w naszej gminie.  Jednocześnie zapraszał do szeroko pojętej współpracy przy organizacji ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz krzewienie patriotyzmu i pogłębienie relacji z parterami zagranicznymi.

 

 

Wersja XML