Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 4, Paczków, ul. Wrocławska 12 PDFWrocławska 12p4.pdf

2. Lokal mieszkalny nr 5, Paczków, ul. Dąbrowskiego 16 PDFDąbrowskiego 16p5.pdf

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona  Paczkowie przy ul. Kościuszki, oznaczona numerem działki 658/3 o ow. 0,1031 ha PDFdz. 658p3.pdf 

Wersja XML