Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grudniowa Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

Dnia 19.12.2019r o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się grudniowa sesja Rady Miejskiej, w której wzięło udział 14 radnych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesław Barabasz otworzył sesję i stwierdził prawomocność obrad. Częścią uroczystą sesji było wspólne kolędowanie z dziećmi z Dziewiętlic. Zespół był ubrany w ludowe stroje, a ich biały głos wzbudził zachwyt wśród gości. Po pięknym występie nastąpił wybór sekretarza, zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji oraz odczytanie porządku obrad. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym zostanie przedstawione w styczniu na kolejnej sesji. Po wstępie odbyły się głosowania w sprawie podjęcia uchwał:

Po wolnych wnioskach Radni zakończyli obrady.

 

 

Wersja XML