Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI POPŻ PODPROGRAM 2019

Informujemy, iż rozpoczęła się ponowna realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Paczki żywnościowe wydawane będą osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

- bezdomnym

- bezrobotnym

- niepełnosprawnym

- migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym ( w tym społecznościom marginalizowanym)

 

                           które spełniają następujące kryteria:

- osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające powyższe kryteria muszą zgłosić się do pracowników socjalnych OPS w celu złożenia NOWYCH oświadczeń, aby mogły otrzymać skierowanie do otrzymania żywności. Osoby, które nie korzystają aktualnie ze świadczeń OPS, muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Przypominamy, iż do dochodu wlicza się również świadczenie uzupełniające z ZUS dla osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z waszych rejonów!! 

Wersja XML