Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UTWORZENIE OBSZARU INWESTYCYJNEGO W PACZKOWIE

Dnia 14.01.2020r. w Paczkowskim Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia obszaru inwestycyjnego w Paczkowie. Na zebraniu uczestniczyli  przedstawiciele Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, przedstawiciele KOWRU, przedstawiciele Stowarzyszenie Kupców i  Przedsiębiorców z Gminy Paczków, Burmistrz Gminy Paczków, Pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Prezes Famad-u.

Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie o współpracy Gminy Paczków z Wałbrzyską Specialną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp z.o.o. z siedzibą w Wałbrzychu. Strefa liczy łącznie 37,3072h.

Gmina Paczków aktualnie jest na etapie szukania inwestora.

Wałbrzyska Specialna Strefa Ekonomiczna „INWEST PARK” sp. zo.o. to jeden z czternastu państwowych podmiotów wydających decyzje o wsparciu inwestycji. Zgodnie z programem wsparcia nowych inwestycji, Wałbrzyska Specialna Strefa Ekonomiczna „INWEST PARK” zarządza obszarem zlokalizowanym w trzech województwach, 29 powiatach, na terenie 174 gmin. Przedsiębiorca, który planuje inwestycje na tym obszarze, może wystąpić o wsparcie- zwolnienie z podatku dochodowego.

Brak opisu obrazka

Możliwe jest korzystanie ze wsparcia w zakresie działalności usługowej, m.in. w zakresie:

Brak opisu obrazka

Utworzenie obszaru inwestycyjnego ma na celu stworzenie dogodnego terenu dla lokalizacji zakładów a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy dla potencjalnych inwestorów.

 

 

 

 

Wersja XML