Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W Paczkowie pilotażowy projekt dot. mieszkania wspomaganego

W dniu  17.01.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie mieszkania wspomaganego w ramach projektu „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym choroba Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Na początku konferencji głos zabrał Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, który przywitał wszystkich zebranych gości i wygłosił przemówienie, w którym zaznaczył, że dla takich zadań warto być samorządowcem, opowiedział o idei projektu i podkreślił, że Gmina Paczków jest pionierem w pilotażowym projekcie. Kolejno głos zabrali Pani Izabela Damboń Kandziora Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Dyrektor ROPS-u Pan Adam Różycki, Pani Agnieszka Gabruk Wicedyrektor ROPS w Opolu i Pani Ewa Duda - ekspert regionalny ds. wdrażania modelu w gminach. Ponadto w konferencji uczestniczyli między innymi: Pani Joanna Burska członek Zarządu Powiatu Nyskiego, Burmistrz Białej Edward Plicko, Kierownik Opieki Społecznej z Białej Pani Maria Klimowicz, Prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Pan Robert Hejman,  Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia z Urzędu Miasta w Brzegu Pani Anna Owczar, Zastępca Burmistrza Gminy Paczków Pan Sebastian Kornaś, Sekretarz Gminy Iwona Cymara, Skarbnik Pan Dariusz Wąsiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Pan Wiesław Barabasz, Radni Rady Miejskiej w Paczkowie, Prezes Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Pan Wiktor Sypek, Pan Bartłomiej Marzec Pracownik ZUKiM, Pracownicy Opieki Społecznej z Paczkowa oraz socjalni opiekunowie rodziny objętej projektem.

Liderem projektu jest województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Partnerami projektu są Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w łodzi. Beneficjentami projektu w województwie opolskim są Paczków, Brzeg i Biała. W ramach projektu powstało mieszkanie wspomagane dla osób z chorobami neurologicznymi. Forma deinstytucjonalizacji opieki oferuje nie tylko korzyści społeczne takie jak opiekę środowiskową czy działania profilaktyczne, zapobiegające umieszczeniu osób w placówkach opieki instytucjonalnej, ale również korzyści ekonomiczne, którymi są między innymi brak wkładu własnego finansowego ze strony Gminy przez okres realizacji projektu, a także poprawa infrastruktury społecznej gminy, wyższa jakość życia i warunków bytowych mieszkańców Gminy. Należy zaznaczyć,  iż wdrażany model jest modelem wzorcowym.

Po konferencji uczestnicy spotkania udali się w miejsce realizacji projektu,  tj. mieszkania wspomaganego gdzie została przecięta wstęga, poświęcenie mieszkania przez wikarego ks. Piotra Kuca a następnie Burmistrz Gminy Paczków oficjalnie wręczył klucze rodzinie objętej projektem.

 

 

Wersja XML