Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, najmu i użyczenia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, najmu i użyczenia:
 

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziewiętlicach oznaczona numerem działki 549/31

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziewiętlicach oznaczona numerem działki 549/32

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziewiętlicach oznaczona numerem działki 549/33

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Rynek 54

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 348/4,1093/7, 135/3, 683/6 

Najem na okres do 3 lat:

1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza, dz. 1261/8

Użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 1050/15, 1216/5, 651/1, 426/2, 973, 850, 269, 1065/2, 308/1, 992/9 PDFWykaz Nieruchomości PCK.pdf (126,83KB)

Wersja XML