Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie żywności w Gminie Paczków

W dniach 24 i 27 stycznia 2020r. od godz. 10:00-13:00 w budynku kina przy ul.Piastowskiej w Paczkowie odbędzie się wydawanie żywności dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym podprogram 2019.

PO ODBIÓR PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ Z DOWODEM OSOBISTYM ORAZ TORBAMI DO ZAPAKOWANIA PRZYDZIELONEJ ŻYWNOŚCI.

Wersja XML