Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Paczkowska Gala Sportu

W dniu 22.02.2020r. po raz pierwszy w Paczkowie z inicjatywy Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki  oraz Dyrektora Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie odbędzie się w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie  I Paczkowska Gala Sportu.

Już dziś można zgłaszać kandydatów do nominacji oraz wyróżnień. Formularz zgłoszeniowy tutaj.

Zgłaszamy kandydatów będących mieszkańcami lub pochodzących z Gminy Paczków, w następujących kategoriach:

Zgłoszeń dokonuje się na załączonym formularzu w formie elektronicznej do dnia 07.02.2020r.

Sprawdzenia oraz akceptacji kandydatur do nominacji, a także wyboru zwycięzców dokona Kapituła I Paczkowskiej Gali Sportu.

Kapituła dokona także nominacji i wyboru zwycięzców w następujących kategoriach: 

Ogłoszenie i prezentacja nominowanych oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach odbędzie się na uroczystej I Paczkowskiej Gali Sportu w dniu 22.02.2020r.

PDFREGULAMIN.pdf

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA.pdf

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML