Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Marka 2019

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił  17. edycję konkursu „Opolska Marka”. W bieżącym roku współorganizatorami są Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki,Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Konkurs jest formą promocji potencjału gospodarczego województwa opolskiego na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 lutego 2020 r.

Wszystkie dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.pl

Celami konkursu są:

Kategorie konkursowe w tej edycji to:

W kategoriach od 1) do 6) firmy zgłaszają się same. Nagrodę Opolskiej Marki w kategorii „Lider Opolskiej Gospodarki” wybierze i przyzna Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie danych finansowych, w tym m.in. informacji dot. największych wpływów z podatku CIT opolskich przedsiębiorstw do budżetu województwa opolskiego w 2019 r.

W każdej z kategorii wyłonieni zostaną laureaci oddzielnie w sektorze mikro-małe przedsiębiorstwa oraz w sektorze średnie-duże przedsiębiorstwa. Ponadto istnieje możliwość przyznania wyróżnień.

Do udziału w Konkursie zaproszone są przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę / oddział / filię na terenie województwa opolskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczysta gala podczas której zostaną wręczone nagrody odbędzie się 25 marca 2020 roku w Filharmonii Opolskiej.

Wersja XML