Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłosił pierwsze konkursy, w których mogą wziąć udział organizacje pozarządowe. Przypomnijmy, że ogłoszono już konkursy dotyczące sportu, kultury i turystyki. W najbliższym czasie planowane są jeszcze m.in. konkursy  dotyczące odnowy wsi i dziedzictwa kulinarnego oraz współpracy z zagranicą. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia muszą spełnić warunek działania na rzecz mieszkańców Opolszczyzny, muszą tutaj być zarejestrowane. Urząd Marszałkowski wspiera także organizacje w zdobywaniu pieniędzy zewnętrznych i temu właśnie służy ogłoszony konkurs. Środki przekazywane są również na wkłady własne. W pierwszej tegorocznej edycji tego konkursu przeznaczono na ten cel 100 000 złotych, kolejne 50 000 zł będzie do podziału na przełomie maja i czerwca.

Jednym z konkursów, planowanych w najbliższym czasie, powinny być zainteresowane np. ochotnicze straże pożarne.  Jest on skierowany na wspieranie działań zapewniających porządek i bezpieczeństwo publiczne, w tym wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska w sytuacjach zagrożenia.

Inny konkurs pozwoli ubiegać się o pieniądze organizacjom, zajmującym się wspieraniem działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Kwota dotacji wyniesie 200 000 zł.

Po raz pierwszy Zarząd Województwa zaproponuje również konkurs związany np. z doposażeniem biur organizacji – na wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne trzeciego sektora zarząd województwa przeznaczy 100 000 złotych.

Ponadto będą pieniądze – 150 000 złotych – na promocję wolontariatu, poprzez wspieranie przedsięwzięć, w tym m.in.  szkoleń, działań doradczych i promocyjnych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.opolskie.pl

Wersja XML