Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2016 - lista zgłoszonych zadań

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił listę zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

Od 11 stycznia do 10 lutego br. właściwe wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Paczkowie przeprowadzą weryfikację formalną i merytoryczną zgłoszonych projektów.

Następnie zgłoszenia zostaną przekazane do zaopiniowania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami Rady Miejskiej w Paczkowie.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przez Sekretarza Gminy Paczków listy zadań dopuszczonych do głosowania, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. Głosowanie mieszkańców Gminy Paczków na wybrane zadanie odbędzie się w marcu 2016r.
 

LISTA ZGŁOSZONYCH ZADAŃ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PACZKÓW 2016 R.
 

L.p.

NAZWA ZADANIA

1

Eco Dziewiętlice. Zakup i montaż lamp oświetleniowych – ulicznych lamp solarnych

2

Remont nawierzchni ulicy Armii Krajowej na odcinku: Brama Wrocławska

– skrzyżowanie z ul. Witosa

3

Remont i odtworzenie oryginalnego wyglądu fontanny w parku przy ul. Staszica
w Paczkowie

4

Remont elewacji budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy

5

Remont boiska szkolnego w miejscowości Trzeboszowice

6

Siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Miraszewskiego na działce nr 471
w Paczkowie

 

Wszystkie informacje dot. Budżetu Obywatelskiego 2016 dostępne są na stronie www.paczkow.bip.net.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2016.

Wersja XML