Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VI Paczkowski Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek

30 stycznia 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 odbył się VI Festiwal Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki.

Na początku wszystkich powitała bardzo serdecznie pani dyrektor Urszula Marszałek oraz oficjalnie otworzyła festiwal.  Najważniejszymi gośćmi były dzieci z Przedszkoli nr 1, 2 i 3 w Paczkowie oraz Oddziału Przedszkolnego z ZSP w Kamienicy, które przybyły na festiwal wraz ze swoimi wychowawcami, dziadkami i rodzicami.

Wszystkie grupy wyśpiewały po dwie kolędy i pastorałki. Przedszkolaki były ubrane w barwne stroje aniołków, baranków, Trzech Króli, Rodziny Świętej oraz pasterzy.  Na scenie wystąpiła również młodzież, która zagrała na swoich instrumentach muzycznych takich jak akordeon, gitara oraz keyboard. Na festiwalu nie zabrakło obecności Burmistrza Artura Rolki, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Paczkowie, Przewodniczącej Komisji Oświaty pani Małgorzaty Stano, pani Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyny Rolki,  dyrektorów przedszkoli, Przewodniczącej Rady Rodziców, nauczycieli, rodziców oraz przyjaciół szkoły. Występy młodych artystów oceniało czteroosobowe jury.  Repertuar był starannie dobrany oraz pięknie wykonany o czym świadczyły gromkie oklaski. Oprócz przedszkolaków na festiwalu zaprezentowali się uczniowie PSP nr 3, którzy jako chór szkolny zaśpiewali kolędy polskie.

Wszystkie przedszkolaki, według jury, otrzymały I miejsce ex aequo. Każde przedszkole otrzymało pamiątkową statuetkę i dyplom. Najmłodsi uczestnicy festiwalu otrzymali słodkie upominki od Pana Burmistrza.

Na sam koniec festiwalu Pani Dyrektor Urszula Marszałek podziękowała zgromadzonym za obecność, zaprosiła na VII Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz zachęciła wszystkich gości na zwiedzenie szkoły.

 

 

Wersja XML