Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 2, Unikowice 46

2. Lokal mieszkalny nr 3, Unikowice 46

3. Lokal mieszkalny nr 4, Unikowice 46

4. Lokal mieszkalny nr 1, Paczków, ul. Sienkiewicza 10

5. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Armii Krajowej 4

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 609/6, 683/6, 922/6, 434/1, 591/4, 172/9, 1055, 646/13 ,

2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonych numerem działki 646/13 

Wersja XML