Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracodawco sprawdź nabory wniosków ogłoszone przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie!

POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE ZAPRASZA PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

- REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA - NOWOŚĆ;
- refundacja kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia;
- prace interwencyjne;
- staże.

 
PUP oferuje profesjonalną pomoc w rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy.

JUŻ DZIŚ MOŻESZ RÓWNIEŻ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY.

Środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć  na sfinansowanie:

- kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
- egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Szczegóły dotyczące poszczególnych form wsparcia oraz wnioski dostępne są na stronie www.pup.nysa.pl

Wersja XML