Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA NA 2020 ROK

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Łączna kwota w trzyletnim dofinansowaniu wynosi 5 400 000 zł.

Nabór na realizację zadań w roku 2020 trwał od 10 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Wnioski złożyło 68 gmin województwa opolskiego, co w rezultacie dało 346 zadań w sołectwach – na łączną kwotę dofinansowania 1 727 481,73 zł.

Gminy złożyły wnioski na różne zadania:

W połowie marca planowane jest podpisanie umów z gminami i przekazanie dotacji. Realizacja zadań nastąpi od momentu podpisania umowy do końca  października 2020 r.

Z terenu Gminy Paczków zadania rekomendowane do udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego w formie dotacji celowej to:

Sołectwo

Nazwa zadania

Kwota pomocy finansowej w zł

Wkład własny

Ścibórz

Zakup sprzętu AGD i mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Ściborzu

5.000,00

1 000, 00 zł

Trzeboszowice

Zakup sprzętu potrzebnego do działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz dbania i ochrona dóbr kultury

5.000,00

1 000, 00 zł

Unikowice

Stworzenie miejsca do przechowywania wraz z zakupem wyposażenia

5.000,00

1 000, 00 zł

Wilamowa

Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wilamowej

5.000,00

1 000, 00 zł

RAZEM

 

20.000,00

4 000,00 zł

Wersja XML