Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja na zamku w Brzegu „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury?”

Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka oraz Zastępca Burmistrza Sebastian Kornaś w dniu 3 marca 2020 r. biorą udział w konferencji na zamku w Brzegu „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury”, zorganizowanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Celem tej konferencji jest opracowanie programu ochrony zabytków oraz kultury niematerialnej w naszym regionie. Poruszone zostaną tematy takie jak praktyczne aspekty ochrony zabytków archeologicznych, potrzeby konserwatorskie i możliwości pozyskiwania dofinansowania.

 

 

Wersja XML