Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

Rada Miejska w Paczkowie uchwałą z dnia 5 marca 2020r. przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Paczków” panu Adamowi Królowi w uznaniu za  wieloletnią, rzetelną pracę,  promocję Gminy oraz stworzenie Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.

Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy, jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji Gminy w dziedzinie życia społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury i sportu.

Pan Adam Król urodził się w miejscowości Ruskie Piaski. W technikum nr 2 w Lublinie zdobył zawód technologa gazownictwa. Pan Król  odbył staż potwierdzający zdobycie zawodu w Paczkowskiej Gazowni, a następnie został Kierownikiem działającej do 1977 roku gazowni, później Kierownikiem Rozdzielni Gazu Paczków oraz od połowy lat 90 równocześnie Mistrzem Punktu Gazowniczego i kustoszem nowopowstałego w 1991 roku Muzeum Gazownictwa. Pan Adam zostając kierownikiem otrzymał ogromną odpowiedzialność, nie tylko wytwarzania samego gazu ale również jego dystrybucji i nowych inwestycji. Gazownia była miejscem, w którym powstawało paliwo o trujących i wybuchowych właściwościach, gdzie najmniejszy błąd mógłby się skończyć katastrofą. Dowodem na skuteczność prowadzenia Gazowni oraz późniejszych jej przekształceń branżowych są liczne odznaczenia i stopnie górnicze:


1. 4.12.1986- Technik górniczy III stopnia

2. 4.12.1989- Technik górniczy II stopnia
3. 4.12. 1999- Technik górniczy I stopnia

Brak opisu obrazka

 Pan Król był również pomysłodawcą na utworzenie skansenu gazownictwa w Paczkowie, po czym po kilku latach Dyrekcja Zakładu Gazowniczego w Opolu przyznała pozytywną decyzję. W między czasie gromadził przeróżne urządzenia z kolejno zamykanych gazowni po to, by 23.11.1991r. świętować realizację swojego pomysłu. Obecna forma muzeum to również jego zasługa, ponieważ pozyskał środki na modernizację obiektu w latach 2005-2007 r. od Pana Jarosława Wróbla( obecnie wiceprezesa PGNiG- wtedy członka zarządu Górnośląskiej Spółki Gazownictwa). Pan Adam miał i dalej ma duży wkład w funkcjonowanie miasta. Podczas pierwszych wolnych wyborów został radnym.  Praca na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Paczkowa oraz członek komisji konkursu „Wiedzy o Paczkowie” to również jego osiągnięcia.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesław Barabasz oraz koncert zespołu ECHO. Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Paczków”, wśród obecnych na sali 14 radnych, wszyscy zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Po głosowaniu nastąpiło odczytanie laudacji przez obecnego kustosza Muzeum Gazownictwa Wojciecha Kalfasa. Po przemówieniu odsłonięto  pamiątkowe zdjęcie Adama Króla przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesława Barabasza. Na ręce Pana Adama Króla przekazano pamiątkowy akt nadania, statuetkę oraz kwiaty. Honorowy Obywatel Paczkowa wyraził słowa wzruszenia oraz podziękował swojej żonie za to, że wspierała go w każdej jego życiowej decyzji. Na Sali Posiedzeń nie zabrakło także rodziny Pana Adama.

 Następnie miały miejsce przemówienia okolicznościowe wygłoszone przez Pana Mariana Lupę oraz

 Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę, którzy wyrazili słowa podziwu, podziękowali za działalność i zaangażowanie Pana Adama Króla w rozwój Muzeum Gazownictwa. Sesję zamknął występ zespołu HUE.

Pragniemy wyrazić słowa uznania dla Pana Adama Króla. Składamy najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisje z obrad Sesji Miejskiej w Paczkowie dostępne są pod adresem: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=opolskie&rada=rada_miejska_w_paczkowie.

 

 

Wersja XML