Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODPISANIE UMÓW NA MODERNIZACJĘ BOISK W GMINIE PACZKÓW

Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka podpisał umowy dotyczące przebudowy boisk sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr2. w Paczkowie, Publicznej Szkole Podstawowej nr.3 w Paczkowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Kamienicy. Przetarg na boisko w Kamienicy wygrała firma MULTISPORT Boiska Sportowe Sp.  Z o.o.,  na boisko w Publicznej Szkole Podstawowej nr.2 w Paczkowie firma „ADA-LIGHT” Sp. Z o.o. zaś na boisko w Publicznej Szkole Podstawowej nr.3 w Paczkowie firma TORAKOL Rajmund Zalewski.  Do zadań wykonawcy w  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kamienicy będzie należało: demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej i wyposażenia boiska, remont boiska sportowego z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, montaż wyposażenia boiska oraz małej architektury, budowa nowych i przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej.  W  Szkołach Podstawowych w Paczkowie zostanie wykonane: demontaż istniejącego wyposażenia boiska sportowego, remont boiska sportowego z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, montaż wyposażenia( do siatkówki, koszykówki, mini piłki nożnej/ręcznej), montaż małej architektury i piłkochwytów, wykonaniu bieżni, skoczni w dal oraz wykonanie odwodnienia.. Zakończenie prac przy Szkołach Podstawowych  w Paczkowie nastąpi 15.07.2020r., zaś w Kamienicy 31.07.2020r.
Łączna kwota inwestycji to 1 355 381,59zł z czego 50% to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, które Gmina otrzymała.

 

JPEGboisko kamienica.jpeg
Rzut nowego boiska w Kamienicy

JPEGnr.3pg.jpeg
Rzut boiska przy Szkole Podstawowej nr.3 w Paczkowie

JPEG2.jpeg
Rzut boiska przy Szkole Podstawowej nr.2 w Paczkowie

 

 

 

Wersja XML