Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Portal dla Rolników eKRUS

eKRUS to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

System eKRUS umożliwia dostęp do danych o przebiegu ubezpieczenia w KRUS gromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczonych. Po zalogowaniu do systemu użytkownik może między innymi sprawdzić:

Posiadanie konta w KRUS nie skutkuje żadnymi kosztami, a dzięki niemu można na bieżąco potwierdzać istotne dla przebiegu ubezpieczenia sprawy.

Ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą uzyskać dostęp do Portalu dla Rolników – eKRUS powinni złożyć wniosek o utworzenie konta.

Wniosek o założenie konta można złożyć:

Niezależnie od wybranego trybu założenia konta, na podany we wniosku adres email użytkownik otrzyma swój login i hasło jednorazowe, o którego zmianę zostanie poproszony przy pierwszym logowaniu.

Więcej informacji na stronie www.ekrus.gov.pl

Wersja XML