Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie przyjmowania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza

Informuje, o zakończeniu przyjmowania wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Paczków dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza z uwagi na przekroczenie kwoty wynikającej ze złożonych wniosków w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków  w budżecie. 

Zgodnie z regulaminem udzielania z budżetu Gminy Paczków dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza wnioski są przyjmowane od 01 stycznia do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. W tym roku Gmina Paczków udzieliła 20 dotacji na kwotę 30 tyś złotych. Ponadto zabezpieczyła kwotę 35 tyś złotych na dotacje dla właścicieli nieruchomości, którzy wykonali modernizację ogrzewania do dnia 18 lutego 2019r.  Łączna kwota w tegorocznym budżecie przeznaczona na ochronę powietrza w formie dotacji dla mieszkańców wyniosła 65 tyś. złotych.

Wobec powyższego, zainteresowanych uzyskaniem dotacji zapraszamy do składania wniosków od 01.01.2021r.

 

                                                                      Burmistrz Gminy Paczków

                                                                                   Artur Rolka

Wersja XML