Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

AKCJA - MASECZKA

Samotny Senior 60+ i osoby niepełnosprawne

Burmistrz Gminy Paczków, informuje iż począwszy od dnia 2 kwietnia 2020 roku na terenie Gminy Paczków będą przekazywane maseczki ochronne dla osób podwyższonego ryzyka:

Maseczkę przekaże:

Pozostałe osoby niepełnosprawne i seniorzy 60+  zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia proszone są o pozostanie  w domu i korzystanie z pomocy ( w zakupach żywności, środków higieny itp.) członków rodziny nieobjętych kwarantanną.

Uwaga!

Działanie ma charakter prewencyjny polegający na wyposażeniu osoby samotnej z podwyższonej grupy ryzyka w maseczkę chroniącą podczas koniecznego wyjścia na zewnątrz w celu zrobienia zakupów w tym kolejnych maseczek w punktach ich sprzedaży. Maseczki przeznaczone są wyłącznie dla Seniorów samotnych i  osób niepełnosprawnych, którzy są zmuszeni sami zaopatrzyć się w żywność. Osoby samotne zostaną ustalone w oparciu o informację z OPS w Paczkowie, mogą również zgłaszać potrzebę otrzymania maseczki telefonicznie pod nr tel. 791 159 082 od 02.04.2020r. od godziny 8.00 do 15.00 oraz 3.04.2020r  od godziny 8.00 do godziny 15.00

Wersja XML