Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wielki Czwartek Dniem Kapłańskim

Wielki czwartek jest pamiątką ustanowienia Eucharystii. Jest to dzień rozpoczynający Triduum Paschalne. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił również sakrament Kapłaństwa. Wymienione sakramenty są ze sobą powiązane. Eucharystia jest nam potrzebna by osiągnąć życie wieczne, a do sprawowania Eucharystii potrzebni są Kapłani. Nasze wsparcie w postaci modlitwy jest dla duchownych wielką pomocą. Księża odgrywają w życiu chrześcijanina ogromną rolę- Udzielają sakramentu pokuty, chrztu, małżeństwa, namaszczenia. Są pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Dzień kapłana jest odpowiednim dniem abyśmy dostrzegli w naszych księżach wspaniałych ludzi. Niech każdy z nas w ten szczególny dzień ofiaruje chwile modlitwy w ich intencji, a szczególnie zmarłych duszpasterzy z Gminy Paczków.

Panie, Jezu Chryste, Najwyższy i Jedyny Kapłanie, Ty dajesz swojemu Kościołowi pasterzy według Twojego Serca. Dziękujemy Ci za kapłanów posługujących w naszej parafii obecnie, a także za tych, którzy posługiwali w niej w przeszłości jak również za tych, których do nas poślesz w przyszłości. Udziel im swojego Ducha, aby byli niezmordowanymi sługami i głosicielami Ewangelii, szafarzami sakramentów i w duchu miłości służyli powierzonym im wiernym. Niech będą pasterzami zapatrzonymi w Ciebie, który jesteś Dobrym Pasterzem i w Tobie niech będą rozmiłowani.

Nam zaś daj łaskę wspomagania ich w posługiwaniu i życiu przez modlitwę i angażowanie się w życie parafii. Daj nam także poczucie odpowiedzialności za kapłanów w życzliwie wypowiadanych słowach, opiniach, w modlitwie i trosce o ich owocne posługiwanie pośród nas. Zmarłym daj niebo. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wersja XML