Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od 14 kwietnia Urząd Miejski w Paczkowie przekazuje maseczki mieszkańcom Gminy Paczków

W związku z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki w miejscu publicznym od dnia 16.04.2020r., Burmistrz Gminy Paczków podjął działania prewencyjne  skierowane do mieszkańców naszej gminy poprzez dostarczanie jednorazowych maseczek od 14.04.2020r. W sołectwach maseczki są rozdawane przez sołtysów, w mieście przez pracowników Urzędu Miejskiego. Maseczki są dostarczane do mieszkańca  poprzez kontakt bezpośredni  lub umieszczone w kopercie, włożone do skrzynek na listy. Osoby roznoszące zabezpieczone są w maseczki i środki ochrony indywidualnej (żele antybakteryjne, chusteczki, rękawiczki).

Brak opisu obrazka

Wersja XML