Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt aktywizacji zawodowej „ Stała ścieżka rozwoju”

W okresie 01.09.2019-31.08.2020 na terenie powiatu Nyskiego będzie realizowany projekt aktywizacji zawodowej „ Stała ścieżka rozwoju” nr projektu RPOP. 08. 02.00-16-0034/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.
 

Projekt skierowany jest do 80 uczestników, 48 kobiet i 32 mężczyzn którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 

W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z Uczestników oferujemy:

 

Ponadto Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, refundacja kosztów badań lekarskich, sanepidowskich, ubezpieczenie NWW oraz pełen pakiet ubezpieczenia społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu.

 

W kryteria premiowane przy procesie rekrutacji:

Brak opisu obrazka

PDFRegulamin rekrutacji.pdf

Wersja XML