Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt aktywizacji zawodowej „Młodzi z POWEREM w województwie opolskim!”

W okresie 01.01.2020-30.09.2020 na terenie powiatów będzie realizowany projekt aktywizacji zawodowej „Młodzi z POWEREM w województwie opolskim!” nr projektu POWR.01.02.01-1K10/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.


Projekt skierowany jest do 30 osób młodych, 16 kobiet i 14 mężczyzn którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z Uczestników oferujemy:

Kryteria premiowane przy procesie rekrutacji

Ponadto Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, refundacja kosztów badań lekarskich, sanepidowskich oraz pełen pakiet ubezpieczenia społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu.

Młodzi z POWEREM.jpeg

Wersja XML