Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem działki 91, 646/13, 609/7, 434/1, 1093/7, 46/4, 142/2, 384, 1195, 330, 158/1, 346/15, 154/2, 155, 148, 657, 964, 208/66, 683/12 

2. Część nieruchomości gruntowej położonej w Kozielnie oznaczonej numerem działki 85/6

 

Wersja XML