Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie 200 sztuk maseczek wielorazowych

Dnia 5 maja 2020r. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przekazał 200 sztuk maseczek płóciennych wielorazowych na ręce Pana Andrzeja Budzika Prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Paczkowie. Maseczki zostały uszyte przez: Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Paczkowie, Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Paczkowie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kamienicy, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trzeboszowicach, Publiczne Przedszkole nr 1 w Paczkowie, Publiczne Przedszkole nr 2 w Paczkowie, Przedszkole nr 3 w Paczkowie oraz Żłobek. Maski zostaną przekazane seniorom powyżej 60 roku życia z Gminy Paczków. Druga partia maseczek ok. 500 sztuk zostanie przekazana do końca tygodnia dla osób starszych poprzez Uniwersytet III wieku oraz Klub Seniora.

 

 

Wersja XML