Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na zagospodarowanie zabytkowych plant miejskich w Paczkowie oraz ścieżki edukacyjnej

Dnia 4 maja 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie miało miejsce podpisanie umowy związanej z inwestycją pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego”. Umowę podpisał Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka oraz Wykonawca Pan Maciej Broczek przedstawiciel firmy  Renowo Sp. z o.o.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie”. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja kosztować będzie  600 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło ok. 505 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja obejmuje między innymi; cięcia pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenu wzdłuż projektowanej ścieżki edukacyjnej plant, wykonanie ścieżki edukacyjnej, przebudowa nawierzchni wraz z budową schodów, montaż elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na odpady oraz tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjnej.

 

 

Wersja XML