Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Paczków, której podstawowym celem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz zapewnienie dostępu do dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

biblioteka.jpeg

Paczkowska Biblioteka powstała 1 czerwca 1948 roku na mocy decyzji ówczesnego Zarządu Miejskiego, jako pierwsza po drugiej wojnie światowej instytucja kulturalno-oświatowa w naszym mieście.

Od 1960 roku siedzibą paczkowskiej Biblioteki jest jednopiętrowy, wolnostojący budynek przy ulicy Słowackiego 7, który przed laty zaadaptowano specjalnie na potrzeby tej instytucji. Wcześniej Biblioteka mieściła się w malutkim pokoiku w ratuszu, była czynna dwie godziny dziennie i liczyła zaledwie 294 woluminy.

Dziś Biblioteka Publiczna w Paczkowie posiada łącznie 40 598 egzemplarzy książek (stan na 31.XII.2015), z czego w samym Paczkowie do dyspozycji czytelników pozostaje 20 017 egzemplarzy (w tym 5 974 książek w oddziale dziecięcym).
Do Biblioteki przynależą trzy zasobne w wszechstronny księgozbiór filie biblioteczne: w Kamienicy (9 251 egz)., Trzeboszowicach ( 7 253 egz) i, Dziewiętlicach ( 4 077egz).

Zapewniony jest też bezpłatny dostęp do kilku tysięcy książek elektronicznych na platformie LIBRA IBUK dzięki przynależności Biblioteki do konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych.

Czytelnicy mogą korzystać z katalogu on-line, kartotek zagadnieniowych, zestawień bibliograficznych i z wielu innych materiałów opracowywanych przez bibliotekarzy.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną, toteż na życzenie czytelnika może sprowadzić każdą potrzebną książkę z innych bibliotek w kraju.

Użytkownikom Biblioteki zapewniony jest bezpłatny dostęp do Internetu ( w tym WI-FI) zarówno w Bibliotece w Paczkowie jak i na wszystkich filiach bibliotecznych.

Obecnie w Bibliotece Publicznej i w jej filiach rejestruje się rocznie ponad 34 tysiące odwiedzin, ponad 2,6 tysiąca czytelników, ponad 60 tysięcy wypożyczeń na zewnątrz i ponad 10 tysięcy  wypożyczeń na miejscu. Biblioteka ma charakter uniwersalny, gromadzi literaturę piękną i popularno-naukową z różnych dziedzin wiedzy. Ze szczególnym pietyzmem kolekcjonuje regionalia.

W ramach działalności na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa  w Bibliotece organizowane są:
- konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne, fotograficzne
- lekcje biblioteczne,
- spotkania autorskie,
- wieczory poetyckie i literackie,
- wystawy,
- przeglądy książkowe, 
- wieczory baśni i bajek dla dzieci,
- występy teatrzyku lalkowego,
- koncerty wokalno-muzyczne
- kursy komputerowe
- cała gama różnych cyklicznych imprez takich jak: Turnieje Wiedzy o Paczkowie, „Noce z Andersenem”, „Ferie w bibliotece”, „Wieczory Kresowe”,  w których uczestniczy corocznie blisko 4 tysiące osób. 

Przy paczkowskiej Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki, oraz dwa stowarzyszenia: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub w Paczkowie i Towarzystwo Polsko-Francuskie w Paczkowie.

Biblioteka efektywnie współpracuje z Mestską Knihovną (Biblioteką Publiczną) im. Rudolfa Zubera w Javorniku (Czechy), z Podstawową Szkołą Artystyczną w Javorniku oraz z Mediateką w Uzes (Francja).

Dyrektor Biblioteki: Halina Kruszewska (od 1981 roku)

Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie
ul. Słowackiego 7, 48-370 Paczków
tel. (77) 431 61 66
Internet: www.biblioteka.paczkow.pl
e-mail:   

Działy Biblioteki :

· Czytelnia i wypożyczalnia dla dorosłych, oraz czytelnia internetowa
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 12.00 - 19.00, środa 8.00 - 15.00

· Oddział dziecięcy (czytelnia i wypożyczalnia)
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00 - 17.00, środa 8.00 - 15.00

Filie na terenie Gminy Paczków:

· Filia Biblioteczna w Trzeboszowicach
godz. pracy: wtorek, czwartek, piątek: 15.00 - 19.00

· Filia Biblioteczna w Kamienicy, tel. (77) 431 65 58
godz. pracy: wtorek, czwartek: 11.00 - 19.00

· Filia Biblioteczna w Dziewiętlicach
godz. pracy: wtorek, czwartek, piątek: 15.30 - 19.30

Wersja XML