Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan komunikacji 2020- kampania informacyjna „LSR w 2020”

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020(LSR)- „LSR 2020”, Zarząd Stowarzyszenia pragnie poinformować o planowanych do realizacji przez LGD spotkaniach skierowanych do potencjalnych wnioskodawców z obszaru objętego LSR. Spotkania, mające na celu poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o terminach naborów, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju wpieranych operacji odbędą się zdalnie w formie wideorozmowy  po zalogowaniu się do pokoju, w którym odbędzie się spotkanie, w następujących terminach:

Zapraszamy do udziału mieszkańców(w tym przedsiębiorców) z obszaru Gminy Paczków, w szczególności:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML