Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu – opłaty bez zmian!

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w terminie do 31 maja 2020 r.

Informacje dotyczące wysokości opłaty można uzyskać telefonicznie, mailowo bez konieczności wizyty w Urzędzie: tel. 77 431 67 91 wew.151, e-mail: um@paczkow.pl.

Na dzień dzisiejszy nie ma regulacji prawnych, które pozwalają na zwolnienie od obowiązku zapłacenia kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.

Zasady wydawania zezwoleń, wysokość opłat, ich terminy itd. określone są ustawowo i sam urząd nie może ich w żaden sposób zmienić, podobnie jak sam nie może przesunąć terminu płatności, zwolnić z opłaty lub jej zwrócić.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości ustalonej przed wydaniem zezwolenia lub naliczonej na podstawie złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 r. 

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dokonać tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niedokonanie wpłaty w tym kolejnym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia i niemożnością jego ponownego uzyskania przez pół roku.                                                                             

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
55 9588 0004 1720 0000 2000 0010
Tytułem II rata oraz podać nr zezwoleń.

Wersja XML