Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Film „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia”

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał dzięki projektowi „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, oś priorytetowej nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Z niecierpliwością czekamy na otwarcie granic, aby znowu odwiedzić naszych sąsiadów oraz zwiedzać ich ciekawe zabytki.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć film

 

Wersja XML