Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszyły prace nad przebudową boisk sportowych- fotorelacja

Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka 05.03.2020r oraz 10.03.2020r podpisał umowy dotyczące przebudowy boisk sportowych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie, Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w  Kamienicy. Przetarg na boisko w Kamienicy wygrała firma MULTISPORT Boiska Sportowe Sp.  Z o.o.,  na boisko w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie firma „ADA-LIGHT” Sp. Z o.o. zaś na boisko w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie firma TORAKOL Rajmund Zalewski. Na każdym boisku widać postępujące do przodu prace. Do zadań wykonawcy w  Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kamienicy będzie należało: demontaż istniejącej kanalizacji deszczowej i wyposażenia boiska, remont boiska sportowego z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, montaż wyposażenia boiska oraz małej architektury, budowa nowych i przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej.  W  Szkołach Podstawowych w Paczkowie zostanie wykonane: demontaż istniejącego wyposażenia boiska sportowego, remont boiska sportowego z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, montaż wyposażenia (do siatkówki, koszykówki, mini piłki nożnej/ręcznej), montaż małej architektury i piłkochwytów, wykonaniu bieżni, skoczni w dal oraz wykonanie odwodnienia. Zakończenie prac przy Szkołach Podstawowych  w Paczkowie  przewidziany jest na 15.07.2020r., zaś w Kamienicy 31.07.2020r. Łączna kwota inwestycji to 1 355 381,59zł z czego 50% to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, które Gmina otrzymała.

Kamienica:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3:

 

 

Wersja XML