Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Wrocławska 17

2. Lokal mieszkalny nr 1, Paczków, ul. Sienkiewicza 6

3. Lokal mieszkalny nr 3, Paczków, ul. Rynek 2

4. Lokal mieszkalny nr 4, Paczków, ul. Rynek 16

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Paczków oznaczonych numerem działki 341/6, 434/1, 609/8, 1127/4, 683/6, 609/7, 1055 

Wersja XML