Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczków-Javornik miasta partnerskie

Paczków i Javornik to przygraniczne miasta, które łączy wielka, niezwykle bogata oraz ciekawa historia. Miasta sąsiadują ze sobą w odległości ok. 8 km, mają bardzo podobny charakter oraz przebieg historii swojego rozwoju pełnego wzlotów i upadków. Dziedzictwo kulturowe będące spuścizną wspólnej historii stanowi duży potencjał w zakresie rozwoju turystyki. Ponadto miasta organizują różne, ciekawe wydarzenia kulturalne w celu promocji swoich gmin.

Dzisiaj tj. 20 maja 2020 r. mija 5 lat od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem Javorník a Gminą Paczków. Przez ostatni okres udało nam się wspólnie zrealizować kilka projektów między innymi: Wirtualne Oko Kultury Pogranicza, Targi Rzemiosła Tradycyjnego,  Ścieżkę informacyjną „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu" oraz największy projekt Paczków i Javornik. Dwa miasta jedna historia.

Dziękujemy za dotychczasową i owocną współpracę międzynarodową, za krzewienie przyjaźni między narodami. W związku z kończącym się okresem porozumienia liczymy, że już niebawem podpiszemy nowe porozumienie na kolejne lata współpracy, dzięki któremu będziemy mogli podejmować wiele ciekawych wyzwań.

 

 

Wersja XML