Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020(LSR)- „LSR w 2020”

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR)- „LSR w 2020”, zamieszczamy kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku. Informacja skierowana jest do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LSR, głownie należących do grup defaworyzowanych tj. osób w wieku pon. 35 lat, osób w wieku pow.55 lat, osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zainteresowanych rozwojem działalności gospodarczej na terenie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Realizacja LSR daje możliwość mieszkańcom gmin, ubiegać się o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PDFPrezentacja LSR w 2020.pdf (2,19MB)

Wersja XML