Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wesołe kolędowanie w „Trójce”

Za sprawą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, 15 stycznia odbyła się III edycja Festiwalu Kolęd i Pastorałek pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Paczków.

Festiwal miał na celu upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych naszego regionu poprzez wspólne kolędowanie oraz uwrażliwienie młodych ludzi na jej piękno, budzenie i rozwijanie zainteresowań muzycznych.

Koncert uroczyście otworzył Dyrektor Szkoły – Pan Mariusz Kwiecień, który powitał uczestników koncertu i gości oraz wyraził nadzieję, że tradycja wspólnego śpiewania kolęd przez dzieci będzie w następnych latach podtrzymywana.

Na festiwal przybyły dzieci z paczkowskich przedszkoli oraz Oddziału Przedszkolnego w Kamienicy. Młodzi wykonawcy pięknie zaprezentowali znane i lubiane kolędy oraz pastorałki. Należy podkreślić, że wystąpili w pięknych strojach nawiązujących do polskich tradycji bożonarodzeniowych.

Jury w składzie: Naczelnik Wydziału Oświaty - pani Katarzyna Rolka, przedstawiciel Rady Rodziców - pani Izabela Czajka, nauczyciel - pani Agata Chromik pod przewodnictwem Burmistrza - pana Artura Rolki uhonorowało wszystkich wykonawców statuetkami oraz słodkościami.

Po występach goście zwiedzali szkołę i rozmawiali przy słodkim poczęstunku w kawiarence. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się na kolejnym festiwalu.

 

 

Wersja XML