Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krew darem życia

22 stycznia 2016 r. odbyła się noworoczna akcja poboru krwi zorganizowana przez paczkowski Klub HDK PCK.

Przeprowadzona została przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w budynku FAMAD w Paczkowie. 

Zarejestrowanych zostało 20 osób, które chciały się podzielić cennym darem, jakim jest krew, ale nie wszyscy zostali zakwalifikowani. Po dokładnych badaniach lekarskich i laboratoryjnych po 450 ml krwi oddało 17 krwiodawców.

Pozyskano 7,650 litra drogocennego leku. W akcji uczestniczyli uczniowie z paczkowskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy biorą udział w Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom oraz wszystkim tym, którzy podzielili się cząstką siebie - oddali krew dla ratowania życia ludzkiego.

 

 

Wersja XML