Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 02.07.2020r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie, odbyła się XXIII Sesja Rady Miejskiej.

Radni zebrali się w celu podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej naszej partnerskiej Gminie Tłumacz na Ukrainie. Powódź, jaka nawiedziła partnerską Gminę w ostatnich dniach, zniszczyła drogi, domy oraz gospodarstwa. Ludzie, których dotknęła katastrofa utracili dostęp do wody pitnej, dostawy gazu oraz energii elektrycznej. W związku z trudną sytuacją powodziową na Ukrainie Samorząd Gminy Paczków w porozumieniu z Samorządem Gminy Tłumacz dokonał zakupu najpotrzebniejszego sprzętu, który pomoże usunąć skutki katastrofy.

Wobec powyższego konieczne było podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie udzielenia pomocy partnerskiej Gminie Tłumacz na Ukrainie, co stanowi wyraz solidarności z lokalną społecznością.Uchwała wynika z art.216 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych, o udzieleniu pomocy decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.

Potrafimy zjednoczyć się wokół tragedii naszych przyjaciół, którym woda zabrała dobytek życia. Pokażmy, że w obliczu tragedii wyciągamy pomocną dłoń.

 

 

Wersja XML