Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie Umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Paczków a Miastem Javornik

2 lipca 2020 r. miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Paczków a  Miastem Javorník. Podpisanie umowy miało miejsce w budynku sądu w Javorniku, który został wyremontowany dzięki wspólnemu projektowi Paczków i Javornik. Dwa miasta jedna historia.

Gminę Paczków reprezentowali Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Zastępca Burmistrza Sebastian Kornaś,  Sekretarz Gminy Iwona Cymara , Skarbnik Gminy Dariusz Wąsiak, Wiesław Barabasz Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wiesława Kurowska . Natomiast stronę czeską reprezentowali Starosta Města Javorník Jiří Jura,  Místostarostka Bc. Sieglinde Mimrová oraz Przedstawiciele z Rady Města Ivana Konečn, Antonín Zourek, Lukáš Daniel.

Władze Samorządowe Gminy Paczków oraz Władze Samorządowe Miasta Jawornik złożyły uroczyste przyrzeczenie rozwijania i umacniania współpracy pomiędzy miastami, przestrzegania zasad partnerstwa mającego na celu wzajemne poznanie, zrozumienie i wspieranie kontaktów nawiązywanych przez społeczności lokalne.

Celem umowy jest ugruntowanie przyjacielskich stosunków, pogłębienie zrozumienia i zaufania między miastami i współpraca we wszystkich dziedzinach życia, czyli m.in. popieranie osobistych kontaktów między obywatelami obu miast, współpraca w zakresie szkolnictwa, na gruncie kultury, sztuki i sportu, turystyki oraz w zakresie kontaktów gospodarczych.

Umowa partnerska pomiędzy oboma miastami podpisana została dzięki zaangażowaniu burmistrzów: Artura Rolki oraz Jiří Jura.

Liczymy na dalszą owocną współpracę oraz na wspólne  podejmowanie wielu ciekawych wyzwań.

 

 

 

Wersja XML