Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kościelnej.

W dniu 7 lipca 2020 roku Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka oraz Przedstawiciel firmy AP POLSKA KIECOŃ  Sp. z o.o. Sp. komandytowa podpisali umowę na zakup wyposażenia do budynku przy ul. Kościelnej w ramach „Rewitalizacji miasta Paczków”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego firma AP POLSKA KIECOŃ  Sp. z o.o. Sp. komandytowa wykona w/w prace za kwotę  483 900,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pobytu Osoby Starszej, do Centrum Integracji Społecznej, do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz zakup wyposażenia do mieszkań chronionych.

Warto zaznaczyć, że Gmina Paczków pozyskała środki na „Rewitalizację miasta Paczków”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zadania to koniec października 2020 roku.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML