Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc miastu partnerskiemu na Ukrainie podczas powodzi

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

W związku z trudną sytuacją powodziową na Ukrainie Samorząd Gminy Paczków w porozumieniu z Samorządem Gminy Tłumacz dokonał zakupu najpotrzebniejszego sprzętu, który pomoże usunąć skutki katastrofy. Powódź, jaka nawiedziła partnerską Gminę w ostatnich dniach, zniszczyła drogi, domy oraz gospodarstwa. Ludzie, których dotknęła katastrofa utracili dostęp do wody pitnej, dostawy gazu oraz energii elektrycznej. 3 lipca 2020 roku Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wraz z wiceburmistrzem Sebastianem Kornasiem podczas spotkania w Warszawie przekazali na ręce Pana Andrija Deszczyci Ambasadora Ukrainy w Polsce, dla miasta partnerskiego pomoc rzeczową. Roman Kruchowskyj – Burmistrz Gminy Tłumacz wyraził podziękowanie za okazaną, bezinteresowną pomoc oraz ścisłą współpracę między Paczkowem i Tłumaczem.

 

 

Wersja XML