Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla rolników

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy ulewnego deszczu z silnym gradobiciem w dniu 02.07.2020r. rozpoczynamy procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach  rolnych. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie- pokój nr 4 (na parterze) lub pod artykułem. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (77)431-67-91 wew. 114

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Kserokopia aktualnego wniosku o płatności bezpośredniej w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
  2. Kserokopia aktualnej umowy ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych.

 

DOCXWNIOSEK SZACOWANIE STRAT.docx

Wersja XML